• praktijk_00.png
  • praktijk_10.png
  • praktijk_20.png
  • praktijk_30.png
  • praktijk_40.png

pmtactief logo banner

PMT bij kinderen en jongeren met onverklaarde lichamelijke klachten.

Veel kinderen en jongeren hebben lichamelijke klachten, waar geen medische oorzaak voor te vinden is. De klachten kunnen bestaan uit hoofdpijn of buikpijn, maar ook vermoeidheid speelt vaak een grote rol. Ondanks de onderzoeken die worden gedaan door verschillende specialisten blijft de oorzaak onduidelijk. Kinderen en jongeren met onverklaarde lichamelijke klachten hebben vaak weinig energie en ervaren dat zij geen grip meer op hun eigen leven hebben. Hierdoor kan veel schoolverzuim ontstaan met alle vervelende gevolgen van dien.

Tijdens de PMT leert het kind of de jongere zichzelf te sturen in eigen gedachten, gevoel en gedrag. Er wordt geleerd de vaak negatieve gedachten, die in stand worden gehouden door de onverklaarde lichamelijke klacht, om te buigen in een meer positieve of geruststellende gedachte. Het doel is om negatieve spiralen te doorbreken. Op deze manier bestaat de mogelijkheid dat er meer controle en grip op het leven ervaren wordt.

Onderliggende oorzaken kunnen onder andere zijn; bang om te falen, hoge prestratie drang, ervaren van druk door omgeving, slaapproblemen.

PMT voor het leren omgaan met emoties.

Kinderen en jongeren die moeite hebben met het omgaan met de verschillende emoties; blij, boos, bang en bedroefd, kunnen tijdens de PMT leren dat je deze emoties ook kan voelen in je lichaam. Het leren herkennen van de lichaamssignalen biedt mogelijkheden om op een adequate manier uiting te geven aan emoties en deze goed te reguleren.

Tijdens de PMT wordt ervaren waar eigen grenzen liggen. “Wat vind ik nog prettig? Wat kan nog net? Wat kan niet meer?”  Samen met de therapeut wordt onderzocht waar deze grenzen liggen en wordt vaak gebruikt gemaakt van de spanningsmeter. De spanningsmeter is een hulpmiddel op papier die het vaak makkelijker maakt om inzichtelijk te maken wat er in het lichaam gebeurt. Er wordt ook stil gestaan wat of wie er voor zorgt dat bepaalde grenzen makkelijk overschreden worden; zijn het situaties op school, bij de sportvereniging, in de thuissituatie?

!K groep

Een sociale/emotionele vaardigheidstraining voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Met als doel: ‘zijn wie je bent’. Informeer voor startdata. Voor meer informatie bekijk onze flyer.