• praktijk_00.png
  • praktijk_10.png
  • praktijk_20.png
  • praktijk_30.png
  • praktijk_40.png

pmtactief logo banner

PMT bij onverklaarde lichamelijke klachten

Soms zijn er klachten zoals hoofdpijn, nekpijn, vermoeidheid, spanningen, waar geen medische oorzaak voor te vinden is. Ondanks de onderzoeken en behandelingen die worden gedaan door verschillende zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, blijft de oorzaak onduidelijk. Vaak word er weinig energie ervaren en wordt aangegeven dat er geen grip meer op hun eigen leven ervaren wordt. Dit alles kan leiden tot een sociaal isolement.

Tijdens de PMT wordt geleerd je eigen gedachten, gevoel en gedrag te sturen. De vicieuze cirkel, waar vaak sprake van is, wordt samen met de therapeut ondekt. Dit wordt gedaan aan de hand van het 'gevolgen-model', waar de therapeut voor opgeleid is.

Geleerd wordt om belemmerende (vaak negatieve) gedachten, die in stand worden gehouden door de onverklaarde lichamelijke klacht, om te buigen in een meer positieve of geruststellende gedachte. Het doel is om de vicieuze cirkel te doorbreken. Op deze manier bestaat de mogelijkheid dat er meer controle en grip op het leven ervaren wordt.

PMT voor het ontdekken van eigen fysieke en emotionele grenzen

Soms is het zo dat bepaalde klachten voortkomen uit het steeds overschrijden van eigen grenzen. Dit kan in interactie met anderen gebeuren, op het werk, tegenover vrienden en familie of tijdens sport. Zonder dat je er zelf van bewust bent, sta je onder voortdurende spanning / stress.

Tijdens de PMT wordt ervaren waar fysieke en emotionele grenzen liggen in interactie met jezelf en anderen. Er wordt samen met de therapeut onderzocht waar grenzen liggen, hoe hiermee mag worden om gegaan en hoe hier op een adequate manier uiting aan gegeven kan worden. Ook wordt stil gestaan wat of wie er voor zorgt dat bepaalde grenzen makkelijk overschreden worden. Wordt er druk ervaren die zichzelf wordt opgelegd of wordt er druk ervaren die door de omgeving wordt opgelegd?