• praktijk_00.png
  • praktijk_10.png
  • praktijk_20.png
  • praktijk_30.png
  • praktijk_40.png

pmtactief logo banner

Rianne van Dalen, registertherapeut PMT

Rianne werkt sinds 2018 als vaktherapeut PMT. Haar ervaring lag vooral binnen de volwassen revalidatie in het werken met mensen met spanning- en stress gerelateerde klachten, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) en chronische pijn. Ook heeft zij affiniteit met mensen met autisme. Tegenwoordig heeft zij ook ervaring in het behandelen van kind en jeugd met diverse problematiek.